Energie-efficiëntie

Het belang van energie-efficiëntie voor de wereld en de mensen op aarde neemt elk jaar toe. NOVENCO heeft de ambitie om op technologisch gebied voorop te lopen als het gaat om energie en kostenefficiënte ventilatie. Wij richten ons op duurzaamheid in de bouw en productie van onze producten en zijn er trots op dat we producten hebben gelanceerd die voldoen aan de eisen van de markt en aan de milieunormen van morgen.

 

Help bij het genezen van de wereld

De Verenigde Naties (VN) mobiliseren inspanningen om een betere wereld op te bouwen met de Agenda voor duurzame ontwikkeling van 2030, die met zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG's) alle landen oproept om de planeet en het leven van de mensen te helpen door middel van een aantal Globale Doelen. In september 2015 hebben de wereldleiders op de historische VN-top in New York de Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 op een aangename manier aangenomen. Aangezien de SDG's niet wettelijk bindend zijn, moeten de regeringen de verantwoordelijkheid op zich nemen en nationale kaders vaststellen voor het bereiken van de doelstellingen tegen 2030. Op 1 januari 2016 zijn de SDG's officieel in werking getreden en voor de jaren tot 2030 hebben alle landen ter wereld een primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de SDG's om een einde te maken aan alle vormen van armoede, ongelijkheden te bestrijden en klimaatveranderingen aan te pakken.

 

Het milieu als voornaamste

Het Akkoord van Parijs vanaf 2015 heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de opwarming van de aarde te vertragen. De overeenkomst houdt rechtstreeks verband met de mondiale doelstellingen nr. 11 Duurzame steden en gemeenschappen, nr. 12 Verantwoorde consumptie en productie en nr. 13 Klimaatactie op de agenda voor 2030, waarvoor wij bij NOVENCO al onze inspanningen en acties inzetten in de vorm van energie-efficiënte, innovatieve en duurzame producten en milieuverantwoorde productieprocessen. Aandacht voor het milieu bij het ontwerp en de productie van ventilatieapparatuur en ventilatoren is een kernverplichting voor NOVENCO Building & Industry.

 

 

NOVENCO’s bijdrage in de 2030 agenda

Bijna net zo oud als de VN, dateert NOVENCO Building & Industry uit 1947, waar we begonnen met het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van de eerste ventilatoren. Door de jaren heen is er veel gebeurt en veranderd en er is veel ervaring opgedaan met de implementatie en aanpassing van producten en systemen. Tegenwoordig gaat deze kennis en prestaties over in ons onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en verbeteringen die op technologisch gebied op de voorgrond staan en in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de VN.
De prestaties en duurzaamheid van onze producten zijn baanbrekend in de markt, maar zelfs de meest efficiënte en ingenieuze producten vragen vroeg of laat om verbeteringen. Dit hebben we geleerd van onze klanten, het milieu en nieuwe wettelijke maatregelen, die allemaal vragen om innovatieve oplossingen. De behoefte aan de producten van morgen is er al, en we hebben de ideeën en knowhow om ze te creëren.
Wij geloven, dat onze beste producten een idee geven van wat men kan verwachten en dat wij door onze inzet de volgende generatie van ventilatieproducten kunnen helpen innoveren.

 

 

Ontvang belangrijke informatie over innovatieve ventilator techniek middels onze nieuwsbrief

NOVENCO Logo

NOVENCO Building & Industry
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Nederland

Tel. +31 10 524 24 24
info-nl@novenco-building.com