Agrarische sector

NOVENCO Building & Industry heeft een lange geschiedenis als leverancier van ventilatiesystemen voor de agrarische sector. Onze energiebesparende ventilatieoplossingen en producten voor boerderijen, zuivel- en industriële installaties zijn innovatief en dragen bij aan milieuvriendelijke ventilatiesystemen en extra comfort. De oplossingen zijn robuust en kunnen de productiviteit aanzienlijk verhogen en gezondheidsproblemen verminderen tegen lage investerings- en bedrijfskosten. Onze producten en kennis dragen bij aan perfecte opslagcondities en dus aan het verminderen van kosten door bederving. De terugverdientijden zijn kort door de lage bedrijfskosten, de verhoging van het productierendement, minder afval en de hoge duurzaamheid van de apparatuur.


StalventilatieStalventilatie

Kenmerken van optimale HVAC-systemen voor agrarische gebouwen

  • Zorg continu voor voldoende frisse lucht - Tijdens warme maanden is er een grote ventilatievraag om voldoende verse lucht toe te voeren voor het regelen van de de luchtvochtigheid, temperatuur, geuren en andere noodzakelijke parameters.
  • Gelijkmatige verdeling van de verse lucht - Het systeem voor de verdeling van de verse lucht moet deze door alle delen van de stalruimte verspreiden om een aanvaardbare luchtkwaliteit qua luchtsnelheid en -temperatuur te garanderen.
  • Behoud van een geschikte temperatuur - Het vee heeft een betere productiviteit wanneer in het optimale “comfort temperatuurbereik".
  • Beheersing van geuren en gassen - Koolstofdioxide uit de ademhaling van het vee verdringt zuurstof. Ammoniak, methaan en waterstofsulfidegassen komen uit mest en kunnen gemakkelijk een onaanvaardbaar niveau bereiken. Bovendien verminderen te hoge concentraties van gassen de productiviteit van het vee en creëren ze slechte werkomstandigheden voor de werknemers. Extreme niveaus veroorzaken ernstige verwondingen of zelfs de dood.

Ontwerp van ventilatiesysstemen voor landbouw en veeteelt

Het ontwerp van het ventilatiesysteem moet aan verschillende criteria voldoen. Het is van cruciaal belang om de voorschriften en normen vast te leggen en op te volgen. De eisen voor het ontwerp van het ventilatiesysteem zijn afhankelijk van het type vee, de leeftijd en het lichaamsgewicht. Daarom is het belangrijk om te bepalen wat het beoogde gebruik van de installatie is en om rekening te houden met toekomstige toepassingen. Ook de plaatselijke weersomstandigheden met het oog op de opwarming van de aarde in het gebied zijn van groot belang. Het ventilatiesysteem moet worden ontworpen met een adequate aanvullende verwarming en koeling voor extreme klimatologische omstandigheden.


Ventilatoren voor HVAC-systemen in landbouw en veeteelt

Het doel van de agrarische gebouwen is om optimale omstandigheden te bieden voor het welzijn en de productiviteit van het vee. Effectieve ventilatie is een belangrijke vereiste, waarbij regelmatig axiaalventilatoren worden toegepast. Axiaalventilatoren zijn uitstekend geschikt voor het bereiken van de benodigde opvoerhoogte voor een optimaal energiegebruik. De ventilatoren zijn als zodanig het meest efficiënt voor gebruik in de ventilatie van dit soort gebouwen. NOVENCO Building & Industry produceert axiaalventilatoren, die uitblinken in rendement, levensduur en kostenbesparing.


Voor optimale ventilatie

  • Ventilatoren moeten de juiste grootte hebben - Te groot gedimensioneerde ventilatoren verbruiken te veel energie. Te kleine ventilatoren zijn vaak goedkoper, maar meestal niet erg efficient. Een juiste afweging zorgt voor de juiste ventilatorselectie.
  • Energiezuinige ventilatoren hebben de voorkeur - Er is een aanzienlijk verschil in energieverbuik tussen de best en slechtst presterende ventilatoren. Bovendien zijn ventilatoren met diffusoren en geschikte inlaatconussen veel efficiënter dan ventilatoren zonder.

Ontvang belangrijke informatie over innovatieve ventilator techniek middels onze nieuwsbrief

NOVENCO Logo

NOVENCO Building & Industry
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Nederland

Tel. +31 10 524 24 24
info-nl@novenco-building.com 

HULP NODIG?