Duurzaamheid

We move air for a greener and safer world

Klimaatverandering aanpakken en de natuur beschermen

De zorg voor het milieu is een uitdaging die ieder jaar belangrijker en omvangrijker wordt. Bij NOVENCO® Building & Industry hebben we een sterke focus op milieuvriendelijke en duurzame processen bij de productie van onze ventilatiesystemen en ventilatoren.

De 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling van de VN en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) is een gedeelde blauwdruk die alle landen oproept tot actie via een wereldwijd partnerschap. Het is een blauwdruk die wij met trots en enthousiasme ondersteunen om de klimaatverandering aan te pakken, economische groei te stimuleren en de natuur te beschermen.

Het feit dat onze producten in hoge mate recycleerbaar zijn en ruim boven de wettelijke eisen presteren, is essentieel in onze productontwerpen en helpt de druk op het milieu te verminderen. De lange levensduur van onze producten weerspiegelt deze toewijding met hoge energiebesparingen en betrouwbaarheid gedurende de gehele levensduur van het product.

Meer en verder dan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

De keuze van onze producten is ook om natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Wij zijn zeer toegewijd aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, en deze toewijding is zichtbaar in alle facetten van ons bedrijf.

U vindt onze focus met name gericht op:

  • SDG 11 Duurzame Steden en Gemeenschappen
  • SDG 12 Verantwoorde Consumptie en Productie, en
  • SDG 13 Klimaatactie


#11: Duurzame steden en gemeenschappen creëren
SDG nr. 11 concentreert zich op de verwezenlijking van duurzame steden en gemeenschappen; een doelstelling die door onze producten, processen en knowhow wordt ondersteund.

Met onze uiterst efficiënte ventilatieproducten met uitzonderlijke recycleerbaarheid en energiebesparing ondersteunen wij de steden en gemeenschappen van de toekomst, waar de eisen voor duurzame productie, rendement en groene bedrijfsvoering van cruciaal belang zijn.

Wij leveren ook een positieve bijdrage aan ons lokale milieu door het minimaliseren en sorteren van schroot en het toepassen van klimaatbewuste productie- en logistieke processen.

 


#12: Verantwoorde consumptie en productie ondersteunen
SDG nr. 12 verwijst naar de noodzaak van verantwoorde consumptie en productie. Tegenwoordig dragen overproductie en overconsumptie bij tot de reeds hoge niveaus van vervuiling en giftige gassen die bijdragen tot de opwarming van de aarde.

Wij helpen overmatige consumptie en productie te verminderen door de ontwikkeling van uiterst doeltreffende en recycleerbare ventilatoren, die een minimum aan middelen vereisen om te functioneren, energie besparen en de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Hierdoor kunnen wij exploitanten wereldwijd in staat stellen oplossingen te implementeren die de wereldwijde klimaatdoelstellingen ondersteunen.

Behalve dat we onze klanten in staat stellen om klimaatbewuster te werken, zijn we ook intern zeer ambitieus. Onze dagelijkse inspanningen en acties voor energie-innovatieve en milieuverantwoorde productie tonen ons groene enthousiasme.#13: Aandringen op klimaatactie
SDG nr. 13 spoort ons aan om aan te dringen op klimaatactie en is sterk verbonden met het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. De noodzaak van klimaatactie staat dan ook centraal in ons bedrijf en is de derde van de SDG's waar we ons sterk voor maken.

We weten dat we de daad bij het woord moeten voegen om daadwerkelijke klimaatveranderingen te realiseren - en daarom houden we bij elke beslissing die we nemen rekening met klimaatkwesties. Onze grondstofvriendelijke producten weerspiegelen deze toewijding met een lange levensduur, milieuvriendelijke productieprocessen en indrukwekkende recyclebaarheidspercentages.

Ontvang belangrijke informatie over innovatieve ventilator techniek middels onze nieuwsbrief

NOVENCO Logo

NOVENCO Building & Industry
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Nederland

Tel. +31 10 524 24 24
info-nl@novenco-building.com 

HULP NODIG?