Privacybeleid

Het is belangrijk voor ons om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens het verzamelen, verwerken en gebruik wanneer u onze website bezoekt.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

1 Verzameling en verwerking van (persoons)gegevens

1.1 Vastlegging van niet-persoonsgebonden gegevens


U kunt onze website bezoeken zonder u te registreren of informatie over uzelf te verstrekken. Telkens wanneer een gebruiker onze website bezoekt of een bestand wordt opgeroepen, worden er automatisch gegevens over dit proces verzameld en opgeslagen in een logbestand. Daarbij worden de volgende gegevensrecords opgeslagen:

 • Gegevens in het opgevraagde bestand;
 • Datum en tijd van het ophalen van gegevens;
 • Overdracht van datavolume;
 • Melding of het ophalen van gegevens met succes is uitgevoerd;
 • Beschrijving van het type webbrowser dat wordt gebruikt;
 • Domein aanvragen.

IP-adressen worden niet volledig geregistreerd, maar verkort voordat ze worden opgeslagen. Het traceren naar een bepaalde computer is daarom niet mogelijk. Opslag dient uitsluitend interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Wij gebruiken deze informatie om onze website voortdurend te verbeteren, bij te werken en daardoor aantrekkelijker te maken.
Wij combineren vastgelegde gegevens niet met andere gegevensbronnen, in het bijzonder gegevens die het mogelijk maken een bepaalde persoon te identificeren. Gearchiveerde gegevens worden 30 dagen bewaard, waarna de opgeslagen gegevens worden verwijderd.

1.2 Verzameling van persoonsgegevens


Persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, worden niet verzameld tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van uw gewenste registratie, een enquête, een prijsvraag, om een contract uit te voeren of wanneer u om informatie vraagt.
Wij informeren u dat er beveiligingsmelders kunnen zijn bij het verzenden van gegevens via internet (bijv. bij het communiceren per e-mail). Een volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

1.3 Gebruik van persoonsgegevens


Voor zover u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt, gebruiken wij deze uitsluitend voor de technische administratie van onze websites en om aan uw wensen en eisen te voldoen, in het bijzonder voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en voor het beantwoorden van uw verzoek.
Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, slaan we de informatie op die u hebt opgegeven in het contactformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u hebt opgegeven, om de aanvraag te verwerken en voor eventuele gerelateerde toekomstige vragen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven, verkopen of anderszins overdragen, tenzij

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om uw adres en inkooporder door te geven aan onze leveranciers wanneer u producten bestelt;
 • dit noodzakelijk is voor de facturering;
 • u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de openbaarmaking van uw gegevens.

U heeft het recht om dergelijke inhoud op elk gewenst moment met toekomstig effect te verwijderen. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd en/of geblokkeerd

 • als u uw toestemming voor de opslag van uw gegevens intrekt;
 • indien kennis van deze gegevens voor het met de opslag van deze gegevens beoogde doel niet langer noodzakelijk is of opslag van deze gegevens om andere wettelijke redenen verboden is.

1.4 Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

 

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter:

NOVENCO Building & Industry A/S
Industrivej 22
DK-4700 Naestved
DENEMARKEN

Tel.: +45 70 77 88 99
Email: info@novenco-building.com
www.novenco-building.com​

2 Cookies en analytische webtools

2.1 Diversen

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om gebruikersspecifieke informatie op te slaan op het apparaat van de gebruiker terwijl deze de website gebruikt. Cookies stellen ons in het bijzonder in staat om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de websites te bepalen, om het gedrag van het paginagebruik te analyseren, maar ook om ons aanbod klantvriendelijker te maken.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd wanneer u de website sluit. Andere cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies herkennen wij uw browser bij een volgend bezoek aan onze website.

Als u niet wilt dat wij informatie over uw computer herkennen, stel dan uw internetbrowser zo in dat cookies van de harde schijf van uw computer worden verwijderd, alle cookies worden geblokkeerd of u wordt gewaarschuwd voordat een cookie wordt opgeslagen. Waarschijnlijk kunt u in dit geval niet alle functies van onze website gebruiken.

Als u onze website verlaat door op een link of advertentie te klikken en zo een website van derden te openen, kan het zijn dat cookies ook worden ingesteld door de geadresseerden van de gekozen landingspagina. Wij zijn niet wettelijk verantwoordelijk voor deze cookies. Raadpleeg het relevante privacybeleid voor meer informatie over het gebruik van dergelijke cookies en de informatie die daarin is opgeslagen door onze reclamepartners.

2.2 Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering zal Google het laatste octet van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte trimmen/anonimiseren. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en verkort door Google-servers in de VS. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de serviceprovider om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de serviceprovider en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de serviceprovider te leveren. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google verhinderen (cookies en IP-adres) door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren door op de volgende link te klikken. Op de computer wordt een opt-out-cookie geplaatst, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst wordt voorkomen:
Klik hier om af te melden.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy van gegevens vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of op https://policies.google.com/. Op deze website wordt de code van Google Analytics aangevuld met "anonymizeIp" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

2.3 Google Maps

 

Deze website maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via API. Deze service wordt geleverd door Google Inc., 1600 amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar en opgeslagen op een server in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Meer informatie vindt u in het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/

3 Gereedschap, actieve inhoud

 

Wij gebruiken Java applets, JavaScript en jQuery voor de inhoud van onze website. Als u deze tools en/of actieve inhoud om veiligheidsredenen niet wilt gebruiken, schakelt u deze instelling uit in uw browser.

3.1 YouTube

 

Onze website maakt gebruik van plugins van de Google-website YouTube. De aanbieder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u één van onze websites bezoekt met een geïntegreerde YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Informatie over welke van onze websites u hebt bezocht, wordt dan doorgestuurd naar de YouTube-server.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij YouTube.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube onder: https://policies.google.com/

4 Sociale Media

4.1 Facebook plug-ins (like-button)

 

Onze websites integreren plug-ins van het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, Verenigde Staten. U kunt deze plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de Like-Button op onze site. Een overzicht van Facebook-plug-ins vindt u op: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze websites bezoekt, wordt via deze plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt op deze manier informatie dat u met uw IP-adres onze websites hebt bezocht. Als u tijdens het inloggen op uw Facebook-account op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt, kunt u de inhoud van onze websites aan uw Facebook-account koppelen. Facebook kan uw bezoek aan onze websites koppelen aan uw Facebook-account. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieders van deze websites geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook onder https://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze websites aan uw Facebook-account koppelt, logt u zich dan bij uw Facebook-account uit.

4.2 LinkedIn

 

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. De aanbieder van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Telkens wanneer u een van onze websites bezoekt die LinkedIn functies bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gesteld dat u onze websites met uw IP-adres heeft bezocht. Als u op de LinkedIn aanbevelingsknop klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze websites koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij, als aanbieders van deze websites, geen kennis verkrijgen over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Voor meer informatie kunt u het LinkedIn Privacybeleid raadplegen: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5 Informatie, verwijderen, blokkeren

 

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie op te vragen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de geadresseerden ervan en het doel van de gegevensverwerking. U hebt het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en gegevens te wissen die niet meer nodig zijn voor verder gebruik of waarvan u het gebruik niet langer toestaat (in plaats van te wissen, kunnen gegevens worden geblokkeerd als opslag wettelijk verplicht is).

5.1 Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

 

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de periode die nodig is om het doel van de bewaring te bereiken of indien de Europese wetgevers en regelgevers of enige andere wetgever daarin voorziet in wet- of regelgeving die op de voor de verwerking verantwoordelijke van toepassing is.

5.2 Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard

 

Het criterium dat wordt gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn zullen de desbetreffende gegevens routinematig worden verwijderd, zolang zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van een contract.

Indien het bewaardoel wordt weggelaten of indien een door de Europese wetgevers en regelgevers of enige andere relevante wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, zullen de persoonsgegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

6 Gebruik voor reclamedoeleinden en recht van bezwaar

6.1 Nieuwsbrief

 

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben we uw e-mailadres en gegevens nodig waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van deze nieuwsbrief..

Om er zeker van te zijn dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen, maken wij gebruik van de dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat de potentiële ontvanger aan de mailinglijst wordt toegevoegd. Dan ontvangt hij/zij een bevestigingsmail om zijn/haar inschrijving wettelijk waterdicht te bevestigen. Pas na ontvangst van de bevestiging wordt het adres op de mailinglijst geactiveerd.

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het verzenden van de gevraagde informatie en aanbiedingen.

De gebruikte nieuwsbriefsoftware is NewsletterStudio, een module binnen Umbraco. Uw gegevens worden verzonden naar Umbraco A/S (Haubergsvej 1, 5000 Odense, Denemarken). Umbraco A/S mag uw gegevens niet verkopen of gebruiken voor andere doeleinden dan het versturen van nieuwsbrieven. Umbraco is een Deense gecertificeerde dienstverlener die is geselecteerd volgens de eisen van de Deense wet op de gegevensbescherming.

Meer informatie vindt u op https://www.newsletterstudio.org/

U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens en e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "Unsubscribe" (Afmelden) in de nieuwsbrief.

Alle gegevensbeschermingsmaatregelen zijn onderworpen aan technische vernieuwingen. Daarom vragen wij u deze privacyverklaring regelmatig te lezen om meer te weten te komen over onze maatregelen voor gegevensbescherming.

6.2 Contactformulier

 

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, inclusief de vermelde contactgegevens, opgeslagen voor de afhandeling van uw vraag en in het geval van aanvullende vragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

6.3. Andere reclame

 

Zonder uw toestemming gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan, d.w.z. voor het versturen van reclame per post. Wij gebruiken uw e-mailadres, fax- en telefoonnummers niet voor reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. U ontvangt dan geen reclame meer van ons.

7 Gegevensbescherming voor sollicitaties en tijdens sollicitatieprocedures

 

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is voornamelijk het geval wanneer een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld via e-mail of een webformulier op de website, bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluit, worden de ingediende gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke met de aanvrager geen arbeidsovereenkomst heeft gesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits geen andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke zich tegen de verwijdering verzetten. Een ander rechtmatig belang in dit verband is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

8 Contact

 

Voor vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens, voor het uitvoeren van uw rechten vermeld in paragraaf 5) of om een toestemming in te trekken in overeenstemming met paragraaf 6) of om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamemiddelen, gelieve te contacteren:

Toezichthouder voor gegevensbescherming SCHAKO Group
De heer Roger Denkinger
E-mail: datenschutzbeauftragter@schako.de
Tel.: +49 7463 980 702

Ontvang belangrijke informatie over innovatieve ventilator techniek middels onze nieuwsbrief

NOVENCO Logo

NOVENCO Building & Industry
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Nederland

Tel. +31 10 524 24 24
info-nl@novenco-building.com 

HULP NODIG?