DGNB Certificering van Duurzame Gebouwen

DGNB Certificering van Duurzame Gebouwen

Groene certificering van gebouwen

DGNB staat voor 'Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen' (Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen) en is het Duitse kwaliteitscertificaat voor duurzame gebouwen.
De DGNB geeft een objectieve beschrijving en beoordeling van de duurzaamheid van gebouwen en stadswijken. De DGNB is de onbetwiste marktleider en wordt wereldwijd inhoudelijk beschouwd als het meest ambitieuze systeem.

Duurzame gebouwen op maat

Door zijn flexibiliteit kan het DGNB-certificeringssysteem precies worden afgestemd op de verschillende gebruiksmogelijkheden van gebouwen en zelfs op landspecifieke eisen. Het DGNB-certificeringssysteem omvat alle belangrijke aspecten van duurzaam bouwen: milieutechnische, economische, sociaal-culturele en functionele aspecten, technologie, processen en locatie. Als aan een prestatie-eis wordt voldaan, kent de DGNB het DGNB-certificaat toe in zilver, goud of platina.

Impact van beslissingen doorrekenen

De DGNB-regeling geeft de bouwsector een gemeenschappelijke basis voor duurzaam bouwen. De criteria in het schema volgen een vaste puntenscore. Zo is het mogelijk om te berekenen hoe verschillende beslissingen en materiaalkeuzes voor en tijdens het bouwproces van invloed zijn op de uiteindelijke certificering. De beoordelingen zijn altijd gebaseerd op de gehele levenscyclus van een gebouw.

Hoe draagt NOVENCO Building & Industry bij aan de DGNB-certificering?

Rambøll, een Deens toonaangevend ingenieurs-, ontwerp- en adviesbureau, heeft rapporten en bijbehorende documentatiepakketten opgesteld die het voor DGNB-auditors gemakkelijk maken om de specifieke bijdrage van de producten van NOVENCO aan de verschillende DGNB-criteria te beoordelen.

DGNB Nederland

Als conclusie van het documentatiepakket voor DGNB, vertegenwoordigd door de Dutch Green Building Council, dragen de zeer efficiënte en energiebesparende producten van NOVENCO positief bij aan de DGNB-certificering van gebouwen en kunnen zij een positief effect hebben op de punten, die tot 39,1% van de totale certificering kunnen uitmaken.
Het zijn niet alleen de producten van NOVENCO die zorgen voor de 39,1% van de procentpunten, maar de percentages beschrijven de criteria waarmee NOVENCO's producten een positieve bijdrage kunnen leveren aan de puntentoekenning in een bepaald project.
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de DGNB-brochure van NOVENCO raadplegen.

DBNG Duitsland

Als conclusie van het documentatiepakket voor DGNB Duitsland, vertegenwoordigd door de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, dragen de zeer efficiënte en energiebesparende producten van NOVENCO positief bij aan de DGNB-certificering van gebouwen en kunnen ze een positief effect hebben op de punten, die tot 40,5 % van de totale certificering kunnen uitmaken.
Het zijn niet alleen NOVENCO's producten die zorgen voor de 40,5% van de procentpunten, maar de percentages beschrijven de criteria waarmee NOVENCO's producten een positieve bijdrage kunnen leveren aan de puntentoekenning in een bepaald project.
Voor meer gedetailleerde informatie in het Duits kunt u de Zertifizierung für nachhaltiges Bauen raadplegen.

Bent u een DGNB-auditor?

Als u een DGNB-auditor bent voor een specifiek project, kunt u het gedetailleerde rapport van Rambøll en het aanvullende documentatiepakket voor de bijdrage van NOVENCO aan de bouwcertificering ontvangen.
Neem contact op met  of   +31 10 524 24 24

Ontvang belangrijke informatie over innovatieve ventilator techniek middels onze nieuwsbrief

NOVENCO Logo

NOVENCO Building & Industry
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Nederland

Tel. +31 10 524 24 24
info-nl@novenco-building.com