NOVENCO Building & Industry sluit zich aan bij het Science-Based Targets initiatief en versterkt commitment aan ambitieuze klimaatdoelstellingen

 

Bij NOVENCO Building & Industry hebben we onze zinnen gezet op 100% CO2-neutraliteit tussen nu en 2050 in onze hele waardeketen. Onze betrokkenheid bij het klimaat en de groene transitie is serieus en we willen meer doen. Daarom hebben we ons aangesloten bij de wereldwijde standaard Science-Based Targets initiative (SBTi). De SBTi helpt bedrijven en ondernemingen om hun klimaatdoelen vorm te geven in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs.

"Als bedrijf werken we al vele jaren met milieuvriendelijke initiatieven en in de afgelopen jaren hebben we de dagelijkse inspanningen om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties opgevoerd. Met de SBTi committeren we ons aan de ambitieuze doelen van Netto Nul uiterlijk in 2050. Het werk dat we in deze context zijn begonnen, draagt nog verder bij aan een duurzame toekomst voor onze planeet" - Lars Erik Knaack, CEO, NOVENCO Building & Industry.

Met de ambitieuze toetreding heeft NOVENCO Building & Industry twee jaar de tijd om doelstellingen aan te kondigen voor validatie door SBTi, een proces dat enkele maanden in beslag neemt. Na goedkeuring van de doelstellingen moet elk jaar de voortgang worden gerapporteerd in termen van eigen emissies en emissies in de waardeketen.

Als we onze uitstoot zo ver mogelijk willen terugdringen, is een gezamenlijke inspanning door onszelf en onze leveranciers van cruciaal belang. Emissies die samenhangen met de inkoop van goederen en materialen vormen het leeuwendeel van de totale klimaatemissies van ons bedrijf. Daarom moeten we ambitieuze doelen stellen voor onszelf en strengere eisen stellen aan onze leveranciers, zodat we samen op weg kunnen gaan naar nieuwe en betere oplossingen.

De SBTi is een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), Wereld Natuur Fonds (WWF) en UN Global Compact (UNGC). Het is in het leven geroepen om ambitieuze klimaatinitiatieven in de private sector te bevorderen door bedrijven te mobiliseren om doelen te stellen voor klimaatvermindering in lijn met de aanbevelingen van de klimaatwetenschap.

Lees hier meer over SBTi: www.sciencebasedtargets.org

De nieuwste klimaatwetenschap van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN toont "code rood voor de mensheid". Hoewel het aangeeft dat het nog steeds mogelijk is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C, zijn we gevaarlijk dicht bij het overschrijden van de drempel. Het is belangrijker dan ooit dat we als samenleving werken aan emissiereducties om de wereldwijde uitstoot vóór 2030 te halveren en vóór 2050 op nul uit te komen.

Zorgt voor naleving van de Klimaatovereenkomst van Parijs
De SBTi ontwikkelt methoden voor het stellen van doelen op basis van de nieuwste klimaatwetenschap van het IPCC voor bedrijven in verschillende sectoren. Met deze methoden kan het tempo worden bepaald waarmee een bedrijf de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, moet verminderen om te voldoen aan de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde onder de 1,5 °C te houden.

Ontvang belangrijke informatie over innovatieve ventilator techniek middels onze nieuwsbrief

NOVENCO Logo

NOVENCO Building & Industry
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Nederland

Tel. +31 10 524 24 24
info-nl@novenco-building.com 

HULP NODIG?