Corporate Social Responsibility (CSR)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Accreditatie voor NOVENCO Building & Industry

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Het is een proces en geen eindbestemming. Doelen veranderen in de tijd met elke bedrijfsbeslissing.
NOVENCO Building & Industry B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid jegens People, Planet en Profit en zoekt de balans tussen sociale, milieu en economische aspecten. Op basis van deze waarden is NOVENCO geaccrediteerd met het VEBON/NOVB-certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Diezelfde houding verwacht NOVENCO van haar (toe)leveranciers en zakenpartners.

Daarbij stelt NOVENCO de volgende vier waarden centraal:

Belangen Stakeholders
NOVENCO respecteert de belangen van stakeholders en is betrokken. Deze houding neemt zij aan in al haar relaties, zowel met opdrachtgevers als met werknemers en (toe)leveranciers.

Kwaliteit
NOVENCO staat voor levering van hoogwaardige kennis, producten en diensten van topkwaliteit. NOVENCO voldoet aan wet- en regelgeving, richtlijnen en brancheafspraken.

Integriteit
NOVENCO is in haar handelen integer en transparant en gaat zorgvuldig en professioneel om met informatie. Daarin respecteert NOVENCO de privacy van alle relaties. Afspraken worden nagekomen en verplichtingen gevolgd.

Sociale en Leefomgeving
NOVENCO draagt bij aan een duurzame samenleving, onder meer door het werken met producten waarvan het negatief effect op gezondheid, milieu en maatschappij gedurende de gebruiksfase tot een minimum wordt beperkt en neemt maatregelen om negatieve effecten op klimaatverandering en milieubescherming te verminderen.


VEBON/NOVB Certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 

Ontvang belangrijke informatie over innovatieve ventilator techniek middels onze nieuwsbrief

NOVENCO Logo

NOVENCO Building & Industry
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Nederland

Tel. +31 10 524 24 24
info-nl@novenco-building.com