KVGM-beleid

KVGM-beleid

Kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid


Onze kwaliteitsbewakingssystemen zijn gecertificeerd conform ISO 9001, ISO 14001 en ISO 3834-2 en worden voortdurend bijgewerkt om blijvende klanttevredenheid en creatie van waarden te garanderen. We streven binnen alle functies en op alle bedrijfsniveaus ambitieuze en concrete verbeteringsdoelen na.

NOVENCO Building & Industry ontwikkelt en produceert energie-efficiënte ventilatoren en ventilatiesystemen van hoge kwaliteit.

Het is de doelstelling van NOVENCO Building & Industry om milieuvriendelijke en energiezuinige oplossingen te bieden, die voldoen aan zelfs de meest veeleisende wereldwijde vereisten voor comfort, veiligheid en duurzaamheid.


NOVENCO Building & Industry wil voortdurend groeien en het bedrijf verbeteren op basis van het volgende beleid:

  • Het continu ontwikkelen en optimaliseren van producten, systemen en diensten om te voldoen aan de verwachtingen en eisen van onze klanten. We hebben er strategisch voor gekozen om ons te richten op segmenten waar hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteitsborging van het gehele productieproces, bijvoorbeeld de windturbine-industrie, datacenterventilatie en componentenleveranciers voor fabrikanten van luchtbehandelingskasten, enz.

  • Om kwaliteit in het hele proces van bestelling tot levering in te bouwen op basis van een 0-fouten-filosofie.

  • Nauw samenwerken met onze klanten en partners bij de ontwikkeling en optimalisatie van producten, systemen en diensten.

  • Duurzame oplossingen creëren voor onze klanten, partners en onze planeet. Onze benadering van duurzaamheid is gericht op de lange termijn met een focus op duurzame bedrijfsontwikkeling. Onze oplossingen dragen voornamelijk bij aan de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling nummers 11, 12 en 13.

  • Voldoen aan relevante wetgeving en andere regelgeving op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.

  • Zorgen voor een werkomgeving waarin kennis en ervaring worden ontwikkeld door middel van training en opleiding en waarin alle werknemers de mogelijkheden kennen om invloed uit te oefenen op de algemene bedrijfsdoelstellingen.

  • Een cultuur creëren waarin de houding van de werknemer ten opzichte van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor kwaliteit, veiligheid, werkomgeving en milieu hoge prioriteit heeft.

  • Ongevallen en schade aan de gezondheid van werknemers voorkomen door te zorgen voor een optimale werkomgeving, waarbij we voortdurend werken aan verbeteringen van de veiligheid en de werkomgeving.

  • Voortdurend werken aan de ontwikkeling van waardecreërende samenwerking met onze strategische leveranciers. We stellen dezelfde hoge kwaliteitseisen aan de producten en diensten van onze leveranciers als aan onze eigen producten en diensten.

  • De doelmatigheid van het gecertificeerde managementsysteem ontwikkelen en continu verbeteren in overeenstemming met ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 3834-2.

Ontvang belangrijke informatie over innovatieve ventilator techniek middels onze nieuwsbrief

NOVENCO Logo

NOVENCO Building & Industry
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Nederland

Tel. +31 10 524 24 24
info-nl@novenco-building.com 

HULP NODIG?